2018.06.20

EnglishDeutschMagyar
Felhasználónév:
Jelszó:
Térkép:
Szolgáltatások
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás és pénzügyi képviselet
Gazdasági tanácsadás
Könyvelés és bérügyvitelKönyvvizsgálat

Mivel csak a magasabb árbevétellel rendelkező cégek számára kötelező a könyvvizsgálat, e szolgáltatás magasabb színvonalú kihívásokkal szembesül. Egy hitelfelvételnél kiemelkedően fontos szerepe van annak, hogy a bank részére benyújtott beszámolót valamelyik nemzetközileg elismert könyvvizsgáló cég látta-e el hitelesítő záradékával.

Külföldi konszernek leányvállalatánál a cég nagyságától függetlenül felmerülhet az üzleti évről készített beszámoló könyvvizsgálati kötelezettsége, különös tekintettel a nemzetközi számviteli előírások betartására és a konszern konszolidálásához szükséges előkészítő mérleg elkészítésére.

Irodánk elvégzi a beszámoló felülvizsgálatát, hitelesíti a számviteli nyilvántartások egyezőségét, valamint a beszámoló jogszabályoknak és standardoknak megfelelő elkészítését. Vizsgálatunk eredményeként a beszámolóról beleértve a konszolidált beszámolót is – kiadjuk a független könyvvizsgálói jelentésünket. Ellenőrzéseink lezárásaként kiegészítő könyvvizsgálói jelentést készítünk, igény esetén több nyelven is. A Budapest Consultans Kft. több évtizedes tapasztalattal vállalja az ügyfelek beszámolójának könyvvizsgálatát magyar, illetve nemzetközi standardok (IFRS, US-GAAP, HGB) alapján.

A Budapest Consultans Kft. rendelkezik a pénzügyi szervezetek könyvvizsgálatához szükséges speciális jogosítványokkal.

Gazdasági társaságok átalakulásánál szükség van független könyvvizsgáló alkalmazására, ebben is jelentős gyakorlatot szereztünk az elmúlt évek alatt, sőt határon átnyúló átalakulások könyvvizsgálatában is részt vettünk.

Vállalkozások adás-vételénél, átalakulásánál gyakran felmerül a cégérték meghatározásának igénye. A helyes döntés elősegítése érdekében elkészítjük a szükséges gazdasági számításokat, és segítséget nyújtunk az ügylet lebonyolítása során.

Könyvvizsgálataink során a legszigorúbb nemzetközi követelményeknek is megfelelő dokumentálási és minőség-ellenőrzési rendszert, a legnagyobb német szakmai szoftver cég, a DATEV eG által kifejlesztett Datev Audit programot alkalmazzuk.

Cégérték-meghatározás
Tudjuk, hogy a vállalkozás valódi értéke a meghozandó üzleti döntések jelentős részénél kulcsfontosságú elem, így a cégérték meghatározásának komplex módszere nem maradhat ki szolgáltatásaink köréből. A pontos cégérték meghatározása fontos szerepet játszik például az alábbi szituációk esetén:
- döntések az esetleges eladásról és az eladás időpontjáról,
- átalakulást tervező vállalkozások relatív értékének ismerete,
- a visszavonulás céljainak meghatározása,
- munkatársak részesedési opcióinak értékelése,
- részesedések értékelése egyéb célokból.

KapcsolatfelvételAdótanácsadás és pénzügyi képviselet

Mint könyvvizsgálók és adótanácsadók jól ismerjük ügyfeleink vállalkozásának erős és gyenge pontjait. Rálátásunk van mind a konkrét vállalkozás, mind a szakágazat költséggazdálkodására és jövedelemtermelő képességére. Ezen ismereteinket és tapasztalatainkat stratégiai tanácsadás keretében megosztjuk ügyfeleinkkel. Amennyiben egy külföldi Magyarországon jó és biztos vállalkozást szeretne létrehozni, biztonságának alapja egy olyan helyi tanácsadó bevonása, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik a helyi előírások és piaci viszonyok tekintetében. Az ilyen szakember jelenléte nemcsak behozhatatlan előnyt, hanem megfelelő szakmai elismertséget is biztosít a tárgyalásokon. Irodánk e speciális tanácsadói feladatok ellátására szakosodott nemzetközi kapcsolataival. E szolgáltatás igénybevétele minimálisra csökkenti a befektetés kockázatát és a beindításhoz szükséges időt.

Az adózási rendszer komplexitása és folyamatos változása bármely méretű vállalkozásnál csak jelentős pénzügyi és munkaerő-ráfordítással teszi lehetővé az érvényes szabályozás változásainak figyelemmel kísérését. Még nehezebb e változások hatásainak elemzése. A folyamatos és előrelátó tanácsadásnak különös jelentősége van az adók optimalizálása szempontjából. Az adórendszer egyszerűsödésében bizakodva is biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is lesznek érvényesíthető kedvezmények. Szakembereink javaslatokat tesznek ügyfeleinknek ezen kedvezmények kihasználása érdekében. Nemzetközi hálózatunk segítségével a nemzetközi kapcsolatok adóbuktatóin is átsegítjük ügyfeleinket.

Vállaljuk kapcsolt vállalkozások részére a transzferárak alkalmazásával összefüggő szabályzat és nyilvántartás kialakítását, folyamatos karbantartását, továbbá külföldi cégek pénzügyi képviseletének ellátását.

Különös jelentőséggel bír a nemzetközi adótanácsadás, melynek keretében megfelelő cégjogi struktúra kialakításával optimalizálni lehet az összevont adóterhet. Adótanácsadóinknak nagy tapasztalata van a kettős adóztatási egyezmények alkalmazása területén, melyet még eredményesebbé tesz a Kreston tagságból adódó konzultációs lehetőség a világ számos országában dolgozó szakemberekkel.

Pénzügyi képviselet:
A Budapest Consultans Kft. rendelkezik az összes törvényben előírt jogi és pénzügyi előfeltétellel, és megfelelő szakmai gyakorlattal, amely szükséges ahhoz, hogy nemzetközi szervezetek magyarországi képviseletét ellássuk. Nemzetközi taghálózatunk segítségével ügyfeleink nemzetközi ügyleteinek lebonyolítását is segítjük, partnereink szívesen működnek velünk együtt ügyfeleink nemzetközi képviseletének kialakításában, a szükséges helyi ismeretek átadásában.

A globalizációval mind nagyobb jelentőségűvé válik, hogy a Budapest Consultans Kft. megfelelő nemzetközi hátterével bármely ügyfelünk részére külföldi adóképviseletet tudunk biztosítani, így akár egyetlen ügylethez kötődően is lehetőség nyílik határokon átívelő értékesítések és szolgáltatások nyújtására, önálló külföldi képviselet költséges alapítása nélkül.

KapcsolatfelvételGazdasági tanácsadás

Jellegéből fakadóan a gazdasági és üzleti tanácsadás többrétű, komplex szolgáltatásokat takar. Ízelítőül néhány terület, mellyel elkötelezett munkatársaink foglalkoznak:
- pénzügyi helyzet stabilizálása,
- problémák gyökereinek feltárása,
- kritikus út meghatározása,
- megoldások és stratégiák kidolgozása,
- segítségnyújtás a stratégia megvalósításában,
- pénzügyi működés támogatása,
- tárgyalás forrásokat biztosító szervezetekkel,
- megvalósíthatósági tanulmányok.

Különös gazdasági eseményeknél (társaságok szétválása, összeolvadása, átalakulása, üzletrészek vásárlása) a megfelelő időben történő tanácsadói konzultáció minimálisra csökkentheti az adóterheket és az utólagos problémákat.

Kiemelten kezeljük a még elég újnak nevezhető törvény lehetőségeit a Bizalmi vagyonkezelésről. Elsők között közreműködtünk ilyen bizalmi vagyonok létrehozásában, elsősorban, mint adótervezési eszközben, de vállaljuk folyamatos könyvelését is.

KapcsolatfelvételKönyvelés és bérügyvitel

A rendszeresen vezetett könyvelés az alapja a törvényeknek megfelelő éves beszámoló összeállításának. Ugyanakkor ez valójában sokkal több, hiszen értékes információkat szolgáltat a vállalkozás helyzetéről, és így bázisa lehet a helyes vállalkozói döntések meghozatalának is. A könyvelés jelentőségét gyakran alábecsülik. Amennyiben komplex számítógépes rendszer részeként működik, e rendszer gyakorlatilag képes ellátni a vezetést a szükséges információkkal. E kiértékeléseket több nyelven is tudjuk biztosítani ügyfeleink igényeinek megfelelően.

A könyvelési feladatok külső szakértő cég keretében történő ellátása biztosítja a számviteli rendszer szakszerű kialakítását. Ha bármilyen okból kiesik a munkából ügyfelünk valamelyik illetékes munkatársa, mi továbbra is gondoskodunk az információigények megfelelő kielégítéséről. Könyvelési munkánk során gondoskodunk a pénzügyi követelések és kötelezettségek figyeléséről és az erről szóló információ átadásáról. Szükség esetén elkészítjük a fizetési felszólításokat is, melyeket ügyfeleink belátásuk szerint postáznak. A könyvelés adatai alapján elkészítjük a vezetői információhoz szükséges pénzügyi kimutatásokat is.

Mérlegkészítés:
Az éves beszámoló teljesítményigazolás a vállalkozásról, és egyúttal kiindulási alap az adófizetési kötelezettség megállapításához. Emiatt az éves beszámoló elkészítése szolgáltatásaink körében különös jelentőséggel bír. Több évtizedes tapasztalatunk a különböző szakterületeken alkalmassá tesz bennünket, hogy ügyfeleink beszámolóját a legoptimálisabban készítsük el. A beszámoló készítése során gondoskodunk a sokrétű törvényi előírások betartásáról, figyelünk a határidőkre és a kötelező alakszerűségre.

Adóbevallás:
A könyvelési feladatok általunk történő elvégzése egyúttal tartalmazza a havi, negyedéves és éves adóbevallások elkészítését és beadását is. Az üzleti évről készített beszámoló elkészítését követően az adóbevallások gyakran módosításra szorulnak. Az adóhatósági vizsgálatok során valamennyi adónem tekintetében a beszámolóval egyező adóbevallás az alapja a revízió eredményességének. Munkatársaink adótanácsadók ellenőrzése mellett készítik el ezeket az adóbevallásokat, ügyelve a jogszabályok által előírt részletek és határidők betartására. A társaság vezetői egyben ellátják az ügyfél megbízása alapján a teljes körű képviseletet a hatóságok előtt.

Bérügyvitel:
Az elmúlt évek során az alkalmazottak bérszámfejtése egyre összetettebb lett, így folyamatosan aktualizált szaktudást igényel. Irodánk szakemberei valamennyi szabályozás figyelembevételével - különös tekintettel a társadalombiztosításra - gondoskodnak a bérszámfejtési feladatok ellátásáról és az ügyfeleink által rendezendő fizetési kötelezettségek időben történő átadásáról. Szolgáltatásunkkal biztosítani tudjuk, hogy ügyfeleink alkalmazottai ne lássák egymás jövedelmét, mert az egyedi bérszámfejtési lapokat titkosított borítékokban adjuk át, igény szerint közvetlenül a dolgozók lakcímére postázzuk, vagy küldjük meg elektronikusan a személyi email címre. Munkánk során a Magyarországon legjobban elterjedt NEXON programot alkalmazzuk.

Kapcsolatfelvétel© 2017 Budapest Consultans Kft. - Minden jog fenntartva.